Standard för La Perm

Standarden inom de olika förbunden kan se lite olika ut - även om de i det stora hela är lika.
Jag börjar med de förbund som vi inom LaPerms of Scandinavia registrerar i och fyller på (efterhand) med andra förbund ute i världen.

Förbund som är medlemmar i World Cat Congress

FIFe - Fédération Internationale Féline (SVERAK, NRR m.fl.)
Svensk Översättning

WCF - World Cat Federation

TICA - The Interanational Cat Association

GCCF - Gouvernment Council of cat Fancy

CFA - Cat Fancier's Association

NZCF - New Zealand Cat Fancy Inc

ACF - Australian Cat Federation Inc

SACC - Southern African Cat Council

Övriga förbund
ACFA - American Cat Fanciers Association

LOOF - Livre Officiel des Origines Félines