-- Om oss --

La Perms of Scandinavia är en sida för seriösa skandinaviska permuppfödare med samarbete och kvalitet i fokus.

De uppfödare som finns med på denna sidan har alla förbundit sig att följa de riltlinjer för kvalitet och hälsa för La Perm.
De som valde att INTE acceptera dessa föhållningsregler är därmed inte längre med på sidan!

La Perms of Scandinavia skall stå för seriösitet och kvalitet!!Syftet är att vi arbetar gemensamt för rasen genom att planera kullar och nya importer tillsammans
för att få så bred avelsbas som möjligt. Vi rådgör om vilka kattungar som sparas för avel, vilka nya blodslinjer
som kan tillföra avelsbasen mest beträffande päls, typ samt det speciella temperament som kännetecknar permen.
Vi arbetar för att öka antalet permar i Sverige/Norden och visar upp rasen på Kattens Dag, utställningar, mässor mm.
Vi ska arbeta gemensamt för att hålla en hög kvalitet på våra katter och en hög standrad i våra katterier för att behålla en hög status på katter i allmänhet och La Permer i synnerhet.
Prisdumpning och huskattsavel/oregistrerade ungar är oacceptabelt och innebär så klart att man inte har i samarbetsgruppen att göra!

Vi som är medlemmar i SVERAK (Sverige) och NRR (Norge) följer FIFe standard - La Permen fick sitt preliminära godkännade vid FIFes GeneralFörsamling i Madrid 31 Maj 2013,
och blev Fullt Godkänd på Generalförsamlingen i Portugal i maj 2015!!
Inom de flesta förbund gäller i stort sett samma standard, det är endast mindre detaljer som skiljer dem åt.
Utparningpolicyn hos de flesta förbunden anger endast typlika huskatter (domestics), men inom brittiska GCCF gäller ett par utvalda raser istället.
Inom FIFe kommer vi oxå att ha 1-2 utvalda raser att använda efter ansökan om kontrollavel - i nuläget inte klart vilka dessa blir.
För att få permen godkänd i FIFe krävdes bla att vi vid godkännandeutställningen i våras (i Sverige i februari och i Holland i mars 2013)
uppvisade ett större antal typlika individer - 3 st olika F6 och 15 st som är minst F4. För att uppnå ytterligare ett krav
ställde vi under 2014 ut 15 stycken La Permer till titlarna International Champion eller International Premier
Vi har många goda kontakter med utländska uppfödare som vi samarbetar med.
Även här i Sverige har permen ökat stadigt de senaste åren och flera nya uppfödare har kommit till.
Vi har även någon uppfödare som registrerar genom TICA och WCF (fd IDP).

La Perm ställs fn inom FIFe i kategori II.

Endast individer med blodgrupp A används i La Perm-aveln och så vill vi att det skall förbli
(och ännu så länge har ingen B-blods-LaPerm upptäckts, vad jag vet, dock ett fåtal bärare av B-blodsgenen) vilket gör blodgruppering viktigt.
Det är också viktigt att testa sina avelsdjur för FIV- och FeLV inför varje parning, speciellt om de vistas utomhus eller haft kontakt med katter från andra länder
där dessa sjukdomar är betydligt vanligare.
Tyvärr har det även rapporterats om fall av HCM hos La Perm, liksom hos alla andra kattdjur vi känner till, och därför väljer vi att följa PawPeds eller Nordiska RexRingens
test-program mot HCM som du kan läsa om här och här.
Remissblankett för HCM-undersökning finns HÄR
De katter som används i vårt avelsprogram ska testas för HCM.

Nya studier gjorda av felingenetik-forskare vid U.C.Davies har visat att genen för PK-brist finns hos ett stort antal raser,
samt huskatter - La Permen inkluderad - så from 2013 gäller det att även testa för PK. Detta görs med ett DNA-test hos något av genlabben - Langford, U.C.Davies, MyCatDNA
Det kan även vara viktigt att testa sin perm för tex PRA om det förekommer tidigare inkorsningar med ABY/SOM/OCI,
eller andra raser med andra genetiska sjukdomar som finns att hitta på SVERAKs sida,
(och man inte har dokumentation på att dessa var fritestde) i stamtavlan. Det finns enkla DNA-tester som snabbt ger svar på vad
katten bär för anlag för t.ex vissa sjukdomar, färger, mönster osv.

Alltså: Blodgrupp, PK-brist och HCM!!!

Har du frågor om La Perm-rasen, avel
eller om du behöver få tag i länkar till bra DNA- och genlabb, så maila Jenny Ägirsdotter på: kontakt@agirshus.com.
Har du frågor om utställning kontakta Monica, BlåKatten på m.lagerquist@telia.com
Har du planer på att importera en perm och vill komma i kontakt
med någon av våra utländska samarbetspartners, skall du också kontakta Jenny Ägirsdotter på mailadressen ovan.

Det är förbjudet inom alla FIFe-förbund att (from 2012-01-01) ställa ut, avla på och (from 2013-01-01) registrera avkomma efter katter med
Munchkin i synliga stamtavlan - detta berör även en del av de svenska La Permerna
så vänligen var uppmärksam på detta om du tänker använda din La Perm till annat än rent sällskap!

Uppfödare har möjlighet att synas på uppfödarsidan och kan även få sina kullar utlagda på kattungesidan. Där kan
man även annonsera om väntade kullar och planerade parningar. Det finns ett avelshaneregister för fertila hanar som
är till både för uppfödare och privatpersoner som vill upplåta sin La Perm-hane för avel. Sidan ansvarar inte för
att informationen är korrekt, utan förmedlar bara hanar för avel. Vi vill att hanen är blodgrupperad och PK-testad för att stå med på avelshanesidan - gäller även kommande -
samt FIV- och FeLV-testad samt HCM-scannad för de hanar som är aktiva!

Vi för även in alla La Permer vi kan i en databas på PawPeds, för att enkelt kunna följa linjerna bakåt, göra provparningar osv osv.
Har du en La Perm och du inte hittar den i databasen - skicka över en kopia på stamtavlan (via e-mail eller pappersbrev) så lägger vi in den!
Skicka till Jenny på ÄgirsHus eller Monica på BlåKatten - adresser hittar du i texten ovan eller under "Uppfödare".