<meta name="" content="Välkommen till LaPerms of Scandinavia. Sammarbetsgrupp för Skandinaviska LaPerm-uppfödare" /> <meta name="keywords" content="Laperm LaPerm "la perm" katt katter cat cats uppfödare uppfödning sverige danmark norge finland"> <meta name="description" content="Sammarbetsgruppen för Skandinaviska LaPerm-uppfödare. " />

La Perm är nu en OFFICIELLT Godkänd ras i FIFe / La Perm is now a OFFICIALLY Recognized Breed in FIFe !


senast uppdaterad / last updated 2017-11-15 "Kattungar"
WebMaster: JennyÄ [Jenny@agirshus.com]