<meta name="" content="Välkommen till LaPerms of Scandinavia. Sammarbetsgrupp för Skandinaviska LaPerm-uppfödare" /> <meta name="keywords" content="Laperm LaPerm "la perm" katt katter cat cats uppfödare uppfödning sverige danmark norge finland"> <meta name="description" content="Sammarbetsgruppen för Skandinaviska LaPerm-uppfödare. " />

La Perm är en OFFICIELLT Godkänd ras i FIFe sedan 1 oktober 2015 / La Perm is an OFFICIALLY Recognized Breed in FIFe since October 1, 2015!
Power Point Presentation av La Perm standard


WebMaster: JennyÄ [Jenny@agirshus.com]

senast uppdaterad / last updated

2019-10-16
Katter för Omplacering!