-- Länkar --

La Perm standard

Standarden på svenska

färg-grupper på utställning


Power Point Presentation på standarden


DNA-lab:
Langford
U.C.Davies

FIFe
SVERAK
NRR
Felis Danica
Soumen Kissaliitto

WorldCatCongress

WCF
TICA

Hälsoprogram hjärta HCM/RCM

Nordiska RexRingen
PawPeds


La Perm shop
Nordiska Rexringen
La Perm Nederland
La Perm Fanciers International
La Perm Cat Club